Nuôi chó malinois sinh sản, Và những điều cần lưu ý.